Terminarz rekrutacji

 Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszego Przedszkola. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas 0

1. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Zerówki w Niepublicznym Przedszkolu Szkrabki prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres szkrabki@szkrabki.pl

2. Spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące organizacji Zerówek oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. S. B. Lindego odbędzie się 16 stycznia 2023 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy również na dzień otwarty dla dzieci z rodzicami, który odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2023 r. o godz. 10:00-11:30Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności w tych wydarzeniach! Ułatwi nam to ich organizację 🙂

3. Po spotkaniu informacyjnym prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w stacjonarnych spotkaniach rekrutacyjnych oraz dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 250 zł (przelewem na konto Fundacji: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795 do 1.02.2023 r. lub gotówką w kasie Przedszkola w dniu spotkania rekrutacyjnego)..

4. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w Niepublicznym Przedszkolu Szkrabki w dniu 4 lutego 2023 r. 

5. Zgodnie z Zasadami rekrutacji, dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo w rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.

6. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do młodszych grup przedszkolnych, prosimy o kontakt z Sekretariatem Przedszkola, dzwoniąc pod numer 511 398 468, w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.

7. O przyjęciu dziecka do klasy 0 Niepublicznego Przedszkola Szkrabki poinformujemy Państwa drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane 28 lutego 2023 r.

8. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać Umowę na świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną. 

9. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów/przedszkolaków i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

sale przedszkolne