Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie Rowerowy Czerwiec!

Wychodzimy z inicjatywą i kontynuujemy nasz wewnętrzny projekt, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia oraz zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z ekologicznych rozwiązań dotyczących przemieszczania się w przestrzeni miejskiej.
Rowerowy Czerwiec rusza dzisiaj i potrwa do piątku, 23 czerwca. W tym dniu akcja zostanie podsumowana i zakończona, a dzieciom za ich motywację, zaangażowanie i prezentowanie postaw proekologicznych zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody.
Każde dziecko, które przejedzie dowolny dystans (z domu do przedszkola lub w innym czasie pod opieką rodziców) otrzymuje od wychowawcy kółeczko do naklejenia na szkic roweru, który udostępniony będzie dla wszystkich dzieci w wyznaczonym miejscu, tj. na ścianie w korytarzu przedszkola, zaraz przy wejściu głównym.
W ramach projektu oferujemy wyzwania weekendowe, które ogłaszane będą w każdy piątek w trakcie trwania projektu, zadania tygodniowe pojawiające się w każdy poniedziałek oraz cieszące się nie mniejszą popularnością, wyzwanie specjalne w postaci rowerowej gry miejskiej, która ruszy w poniedziałek 12 czerwca.

Regulamin Projektu Rowerowy Czerwiec