Podstawą aktywności dzieci, poza salą przedszkolną, powinny być spacery. Są one formą odpoczynku, ale także mogą i powinny pełnić funkcję edukacyjną, wzbogacającą doświadczenia dzieci, organizującą ich wiedzę poznawczą oraz rozbudzającą ciekawość.

Spacery to doskonała okazja do poznawania świata otaczającej przyrody w oparciu o wielozmysłowość. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że otwieramy sezon na wiosenne spacery do Wąwozu, gdzie zaspokajamy naturalną potrzebę ruchu naszych przedszkolaków, wykształcamy szacunek do środowiska naturalnego, rozbudzamy umiejętności techniczne oraz organizowania zabaw tematycznych – w końcu ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia!