W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu 3 kwietnia – ubieramy się na niebiesko!

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest podnoszenie wiedzy oraz świadomości społecznej na temat osób autystycznych i ich funkcjonowania. To także wyraz sprzeciwu przeciw wykluczeniu społecznemu i stereotypom wobec osób dotkniętych tym zaburzeniem. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o charakterze neurologicznym. Przejawia się trudnościami w rozumieniu i odmiennością w postrzeganiu otaczającego świata.

Jako wyraz wsparcia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin pragniemy zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w naszej, przedszkolnej inicjatywie.

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu w poniedziałek 3 kwietnia ubieramy się na niebiesko, wyrażając nasze zrozumienie.