ZAJĘCIA DODATKOWE

Poza zajęciami oferowanymi w ramach czesnego, dzieci mogą również uczęszczać na zajęcia dodatkowo płatne. Odbywają się one po godzinie 14:00.

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

Cennik zajęć dodatkowych jest dostępny w sekretariacie przedszkola.

zajęcia plastyczne

JĘZYK HISZPAŃSKI

1 raz w tygodniu

AIKIDO

1 raz w tygodniu dla dzieci powyżej 5 roku życia

SZACHY

1 raz w tygodniu dla dzieci powyżej 4 roku życia

TANIEC KLASYCZNY (BALET)

1 raz w tygodniu

PIŁKA NOŻNA

1 raz w tygodniu

ROBOTYKA

1 raz w tygodniu (45 min.), dla dzieci powyżej 5 roku życia

GIMNASTYKA PRZEDSZKOLAKA

zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy – 1 raz w tygodniu

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE (PIANINO)

zajęcia indywidualne lub w parach, 1 raz w tygodniu

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

według potrzeb dziecka, po indywidualnym umówieniu się