W naszym Przedszkolu przykładamy dużą wagę do łagodnej adaptacji dziecka. Ostatni tydzień sierpnia to zawsze czas bezpłatnej adaptacji. Wówczas w godzinach 10:00–12:00 zapraszamy dzieci razem z opiekunami do wspólnej zabawy, poznania nauczycielek i dzieci z grupy. Założenie jest takie, by osoba towarzysząca dziecku stopniowo z aktywnego uczestniczenia w zajęciach przeszła do roli obserwatora, a ostatecznie oczekiwała na dziecko poza salą. Oczywiście dostosowujemy się do gotowości dziecka do pozostania w sali bez opiekuna, stopniowo wydłużając ten czas.

W adaptacjach oprócz nauczycielek bierze udział również przedszkolna psycholog, która wspiera zarówno dzieci jak i rodziców. Pani psycholog prowadzi konsultacje dla rodziców – dotyczące nie tylko adaptacji –  przez cały rok.

Przed tygodniem adaptacyjnym organizujemy warsztaty dla rodziców dotyczące przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu.

W tym roku spotkanie dla rodziców dotyczące adaptacji zaplanowane jest na 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00.

Adaptacje natomiast odbywają się w dniach 25-31.08.2022 r. w godz. 10:00-12:00.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona Szkrabków prosimy o KONTAKT!