Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Kwalifikacji Nauczycielskich w Warszawie. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego wyznaje zasadę, że należy śmiać się wraz z dziećmi, a nie z nich. Słucha dzieci, z łatwością nawiązuje z nimi kontakt, a dzięki swojej szczerości, cieszy się ich zaufaniem.