Jest absolwentką edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wierzy, iż pokazywanie dzieciom sztuki od najmłodszych lat, to inwestycja w ich rozwój i przyszłość. Sztuka stanowi okno do kultury, historii i tradycji. Dzieci, poprzez obrazy, rzeźby i inne formy sztuki, mogą dowiedzieć się wiele o świecie oraz rozwinąć kreatywność. Ona zaś, pomaga w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze zmianą i ograniczeniami. Jest połączeniem wyobraźni, zdobytego doświadczenia i wiedzy, postawy nastawionej na rozwiązywanie zadań oraz zdolności nieszablonowego myślenia.