Plan dnia

Dzień w przedszkolu

Każdy dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 7:30, kiedy do placówki przychodzą pierwsze dzieci. Witają je nauczycielki, które czuwają nad przebiegiem zajęć dzieci, zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem. Stały rytm dnia w przedszkolu tworzy swoisty rytuał, co pozwala dzieciom uczyć się regularności i znacząco wpływa na ich wysokie poczucie bezpieczeństwa.

plan dnia

Na przełomie lipca i sierpnia, jest przewidziana trzytygodniowa przerwa techniczna przeznaczona na remonty i przygotowanie sal do kolejnego roku szkolnego. W tym roku przypada ona od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 7:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez nauczycielki. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

plac zabaw dla dzieci

7:30-8:30 DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA

Jest to czas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy zabawy integracyjne, a także wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

8:30 POWITANIE

Kiedy większość dzieci dotarła już do przedszkola, witamy się piosenką, wspólnie układamy kalendarz, utrwalając stałe rytmy (pora roku, miesiąc, dzień tygodnia) i planujemy aktywności na dany dzień.

9:00-9:30 – ŚNIADANIE

9:30-11:00 – ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

W grupach wiekowych realizujemy program wychowania przedszkolnego wzbogacony o zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych, języka angielskiego, gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy oraz zajęcia plastyczne i muzyczne. Czas trwania oraz forma prowadzenia zajęć są dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

11:00-11:30 – DRUGIE ŚNIADANIE

11:30-13:00 – POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia.

13:00-13:30 – OBIAD

13:30-14:30 – ODPOCZYNEK POOBIEDNI

Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie relaksującej muzyki. Tym, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach i grach stolikowych lub w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również zaproponować spacer lub zajęcia dodatkowe.

14:30-16:00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe.

16.00-16:30 – PODWIECZOREK

16:30-17:00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I ZAJĘCIA DODATKOWE

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy je do podejmowania aktywności samodzielnych. W zależności od pogody, prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zainteresowań. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

17:00-18:00 – ZABAWY POPOŁUDNIOWE

Czas odbioru dzieci. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali lub na placu zabaw. Zachęcamy dzieci do twórczej i samodzielnej aktywności.

Dni wolne

Czas pracy przedszkola jest dostosowany do godzin pracy Rodziców naszych Szkrabków. 

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Piątku oraz dodatkowych trzech dni zapisanych w Statucie Niepublicznego Przedszkola Szkrabki. W Wigilię i Sylwestra przedszkole pracuje w godzinach 7:30-14:00.

 

Na przełomie lipca i sierpnia, jest przewidziana trzytygodniowa przerwa techniczna przeznaczona na remonty i przygotowanie sal do kolejnego roku szkolnego. W 2021 roku przypada ona w dniach: 26 lipca – 13 sierpnia.