Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie Rowerowy Czerwiec, który rusza w poniedziałek – 3 czerwca. W ramach inicjatywy, podobnie jak w ubiegłych latach, przewidziane są:

  • wyzwania tygodniowe – ogłaszane w każdy poniedziałek,
  • wyzwania weekendowe – ogłaszane w każdy piątek,
  • wyzwanie specjalne w formie gry miejskiej,
  • warsztaty związane z poruszaną tematyką oraz wydarzenia towarzyszące, o których będziemy informować na bieżąco w trakcie trwania projektu.

Poszczególne informacje będą pojawiać się na naszym Facebooku oraz stronie Przedszkola. Zachęcamy do systematycznego zaglądania w te miejsca 🙂 Wyzwania można wykonywać przez cały czas trwania projektu (w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca włącznie), ale ich wykonanie należy udokumentować w postaci komentarza pozostawionego pod postem dotyczącym konkretnego wyzwania na przedszkolnym facebooku.

Zapraszamy dzieci do zaangażowania się w przedsięwzięcie, którego celem jest kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych, propagowanie zdrowego trybu życia i zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ na nasze środowisko naturalne. Akcja ma zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z ekologicznych rozwiązań dotyczących przemieszczania się w przestrzeni miejskiej.

Akcja trwać będzie od 3 czerwca do 21 czerwca, zaś podsumowanie, ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród przewidziane jest na 24 czerwca. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem projektu.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z p. Gosią Sielczak pod adresem: m.sielczak@szkrabki.pl oraz z wychowawczyniami poszczególnych grup.

1 wyzwanie tygodniowe z 3 czerwca 2024 r.

1 wyzwanie weekendowe z 7 czerwca 2024 r. 

2 wyzwanie tygodniowe z 10 czerwca 2024 r.