W pracy z dziećmi nauczyciele skupiają się na mocnych stronach i zdolnościach każdego dziecka, starając się odkryć preferowane przez nie sposoby uczenia się. Świadomie dobierają metody i środki nauczania, organizując przestrzeń edukacyjną w taki sposób, by odpowiadała indywidualnym potrzebom.

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją. Stale się rozwijają i doskonalą poprzez studia podyplomowe, kursy czy warsztaty. Wszyscy wychowawcy posiadają kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i systematycznie odbywają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Przedszkole stara się prowadzić politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Nasza kadra:

PAULINA WARDAK

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY   Od zawsze widziała, że chce pracować z dziećmi, ponieważ codzienny kontakt z małymi odkrywcami otaczającego nas świata pozwala jej spełniać się przez wzajemną naukę oraz budowanie pozytywnych relacji. Swoje doświadczenie...

czytaj dalej

KAROLINA STAŃCZYK

ASYSTENT NAUCZYCIELA  Jako pedagog i mama wie, jak ważne dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jest zawsze gotowa przytulić, porozmawiać, wysłuchać, bawić się i żartować z dziećmi. Praca w przedszkolu dostarcza jej wiele radości...

czytaj dalej

ANNA PAJĄK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, a także organizację i zarządzanie w oświacie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W codziennej pracy kieruje się przede wszystkim zasadą bezpieczeństwa i zaufania,...

czytaj dalej

ANNA ORESZCZUK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. O pracy z dziećmi i dla dzieci wie bardzo dużo,...

czytaj dalej

ANNA JAWORSKA

ASYSTENT NAUCZYCIELA  Uważam, że w pracy z Dziećmi najważniejsze jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz przestrzeni w której mogą się rozwijać. Każde Dziecko jest wyjątkowe i nosi w sobie przeróżne talenty, a naszą rolą jest je...

czytaj dalej

JOANNA KOWALCZYK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Jest absolwentką pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W dzieciach fascynuje ją ich pomysłowość, brak...

czytaj dalej

ANNA STEFANIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia magisterskie z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej. Jest nauczycielem mianowanym. W pracy w przedszkolu bardzo...

czytaj dalej

SYLWIA KRÓL

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO     Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Chęć poznania otaczającego świata, kreatywność oraz pytania i odpowiedzi dzieci za każdym razem potrafią ją...

czytaj dalej

AGNIESZKA MIERZEWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako nauczyciel stara się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki rozwoju, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wspiera je i zachęca do poznawania świata...

czytaj dalej

KLAUDIA GAWRYOŁEK

ASYSTENT NAUCZYCIELA   W mojej pracy koncentruje się na wspieraniu samodzielności i wrażliwości na piękno świata. Chciałaby także rozbudzić w dzieciach ciekawość, otwartość i tolerancję. Ważne jest dla niej, aby stworzyć dziecku przestrzeń do tego,...

czytaj dalej

MAŁGORZATA SIELCZAK

ASYSTENT NAUCZYCIELA   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, młodzieżą oraz seniorami. Interesują ją inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, jak i związane z nimi innowacje, w szczególności oparte...

czytaj dalej

JUSTYNA LIPIŃSKA

ASYSTENT NAUCZYCIELA  Kocha swoją pracę. Uważa, że mając nawet najgorszą chandrę nie sposób nie uśmiechnąć się, gdy patrzy się na działania przedszkolaków, a dzieci doceniają jej starania. Pracuje w przedszkolu i jest z tego dumna

czytaj dalej

DAGMARA DZIEWIŃSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Ukończyła studia licencjackie o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała w przedszkolach i klubikach. Uważa, że duże...

czytaj dalej

KATARZYNA DRAMIŃSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każdego dnia stara się towarzyszyć dzieciom i wspierać je w przeżywaniu emocji, pokonywaniu trudności i dążeniu...

czytaj dalej

ALEKSANDRA KOWALSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W pracy z dziećmi stawia na zrozumienie. Stara się być dla nich drogowskazem...

czytaj dalej

NATALIA MALAROWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Kwalifikacji Nauczycielskich w Warszawie. Jako nauczyciel wychowania...

czytaj dalej

KATARZYNA BASIAKOWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Ukończyła studia licencjackie na kierunku – Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich...

czytaj dalej